• Mr. Tân:0982 751 119 0932.769.441
  • Mr. Tân
    Mr. Tân

Thuốc diệt muỗi PERMECIDE 50EC

18/07/2014 13:52

                                                     Thuốc%20diệt%20muỗi%20PERMECIDE%2050EC.jpg

Hướng dẫn sử dụng: Permecide 50 EC dạng nhũ dầu đậm đặc, hiệu lực trừ muỗi truyền bệnh (sốt rét, sốt xuất huyết,...) ruồi và côn trùng gây hại khác
Phun không gian

Cách phun

Dung môi

Tỷ lệ pha

Liều lượng

Mù nhiệt

Diesel

1 + 100

2lít/ha

ULV

- Trong nhà

- Ngoài nhà

 

Diesel/nước

Diesel/nước

 

1 + 10

1 + 10

 

10 - 20 ml/ha

0,5 lít/ha

Bình quân 200 m3/ nhà

Permecide 50 EC có thể sử dụng để tẩm màn- Pha 6,6 ml Permecide 50 EC trong 694,3 ml nước (màn tuyn 16,5 m2) hay 999,3 ml nước (màn sợi bông 16,5 m2)

  • Nhúng màn vào dung dịch hoá chất hoặc rưới hoá chất vào màn cho thấm đều.
  • Sau khi tẩm, trải màn lên mặt phẳng không thấm hút để phơi khô. Không được treo màn màn phơi, không được phơi nắng. Khi màn khô là sử dụng được.
  • Tẩm màn lại sau lần giặt thứ hai theo quy trình trên.