• Mr. Tân:0982 751 119 0932.769.441
  • Mr. Tân
    Mr. Tân

Thuốc diệt côn trùng K-Othrine 2EW ( BAYER )

17/07/2014 13:39

                                                           NC8yMC8yMDEyIDI6NTQ6NTAgUE0=.jpg
K-Othrine 2EW được pha với nước để phun khí dung thể tích cực nhỏ (ULV), phun mù nóng.Sản phẩm được phát triển dưới dạng chậm bốc hơi vì thế nên khi hòa tan với nước các hạt hóa chất sẽ không bốc hơi nhanh, đây là sản phẩm lý tưởng để chặn đúng sự quấy nhiễu và truyền bệnh từ các loại côn trùng bay.
           *  K-Othrine 2EW còn được sử dụng cho bình xịt đeo vai áp lực cao để phun tồn lưu
               *  K-Othrine 2EW sử dụng rộng rãi trong công tác phòng dịch của bộ y tế