• Mr. Tân:0982 751 119 0932.769.441
 • Mr. Tân
  Mr. Tân

thuốc diệt côn trùng Aquaresigen

18/07/2014 11:27


                                                        aquresigen.jpg

AQUA RESIGEN là dịch cô đặc trừ côn trùng bằng cách phun thể tích cực nhỏ được chế tạo đặc biệt như một sản phẩm gốc nước chứa chất làm chậm bay hơi đã được cấp bằng sáng chế,để pha loãng với nước 

AQUA RESIGEN giúp kiểm soát hiệu quả ,nhanh chóng các loài côn trùng bay gồm ruồi ,muỗi ,các loài bướm đêm phá hại hạt tồn trữ .Nó có thể phát tán hoàn toàn qua máy phun ULV.

AQUA RESIGEN chứa S-Bioallethrin có tác động hạ gục nhanh và Permethrin diệt côn trùng hữu hiệu. Tác động hạ gục và tiêu diệt được cải tiến bằng việc thêm chất Piperonyl Butoxide trong thành phần công thức.
AQUA RESIGEN có những đặc điểm sau đây :
          *Hạ gục nhanh
          *Hiệu quả kinh tế ,xử lý nhanh những vùng rộng lớn mà không gây nguy hiểm
          *Tác động diệt tối đa côn trùng
          *Phạm vi sử dụng rộng ,cả trong nhà và ngoài nhà
          *Kiểm soát hữu hiệu côn trùng đã kháng hóa chất Clo hữu cơ và Lân hữu cơ
          *Thời gian tồn trữ được lâu
          *Tiềm năng gây ô nhiễm thấp và ít mùi , không để lại vết ố khi ứng dụng
          *Nguy hại tối thiểu nên có thể sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc gia súc
          *Hiệu quả rõ ràng với côn trùng đối tượng
          *Tính năng chậm bốc hơi giúp có thể pha loãng trong nước nên giảm chi phí và giảm tiềm năng gây ô nhiễm
 HOẠT CHẤT :
AQUA RESIGEN chứa các chất pyrethroid tổng hợp : Permethrin  có tính đặc biệt diệt côn trùng và S-Bioallethrin hạ gục nhanh côn trùng.Chất Piperonyl Butoxide làm vô hiệu cơ chế giải độc của côn trùng khiến hoạt lực của pyrethroid cao hơn.
THÀNH PHẦN: 
 • S-Bioallethrin    ـ.14                                      
 • Hoạt chất kỹ thuật     % w/v
 • Permethrin ( 25:75 cis:trans )                  .26  
 • Piperonyl Butoxide                                   ى.79    
 • Dung môi và đồng dung môi đủ                  100 %  
 • S-Bioallethrin    : (+) –trans-chrysanthemic acid ester của (+)allethrolone
 • Permethrin         : 3-phenoxybenzyl (+)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-diclorovinyl)- cyclopropane-1-carboxylate
 • Piperonyl Butoxide : [3,3-(methylenedioxy)-6-propylbenzyl]-butyl diethyleneglycol ether    
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :
 • Chất tải: dạng nước được chế tạo theo kỹ thuật tiên tiến
 • Hòa tan: AQUA RESIGEN pha dể dàng với nước   
ĐỘ ỔN ĐỊNH: Dịch cô đặc có thời hạn sử dụng lâu dài được 3 năm khi tồn trữ trong chai lọ gốc ở 350C. Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng, chỉ nên pha dung dịch mỗi khi cần dùng.
ĐỘC CHẤT HỌC : AQUA RESIGEN là dạng chế phẩm được đặc biệt công nhận do độc tính thấp với động vật có vú và vì các hoạt chất bài tiết và sinh thoái hóa ở các động vật máu nóng.
Nó có thể được sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc thú vật ,nơi họp chợ hoặc khu vực khác có thực phẩm và gần nước uống .
AQUA RESIGEN chứa Permethrin đồng phân tỷ lệ cis:trans 25:75 dành cho lỉnh vực Y Tế Công Cộng .
Các dữ liệu về độc tính đường miệng và đường da được tóm tắt theo dưới đây :
 • Độ độc cấp tính đường miệng        LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )
 • S-Bioallethrin                                                  951
 • Permethrin                                         (trong dầu bắp ) >20090 ( chất kỹ thuật )
 • Piperonyl Butoxide                                     
 • Độ độc cấp tính đường da         LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )
 • S-Bioallethrin                                        >1000
 • Permethrin                                           >4000
 • Piperonyl Butoxide                                
 • Permethrin trong sản phẩm này phù hợp với qui định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới VBC/IS/87-15 cho Permethrin với đồng phân cis:trans tỷ lệ 25:75 .
ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG :
Tất cả các hoạt chất của AQUA RESIGEN đều phân hủy trong môi trường vì thế chúng không gây ô nhiễm hay gây hại cho con người và động vật hoang dã qua sự tích tụ trong dây chuyền thực phẩm ( Miyamoto ,1976 )
CÁC DỮ KIỆN SINH HỌC:
Khi phun không gian phòng chống ruồi nhà ( Musca domestica ) và muỗi ( Culex fatigans ) ,S-Bioallethrin cho kết quả hạ gục nhanh hơn nhiều so với các chất pyrethrin thiên nhiên .
So sánh S-Bioallethrin với các chất Pyrethrin về khả năng hạ gục
Côn trùng          Số phút để hạ gục     Các chất Pyrethrin          Hệ số so sánh của S-Bioallethrin 
Ruồi nhà                          4,0                              ف                                          1,7 
Muỗi C. fatigans            ل,7                               1                                           3 
Trong những thử nghiệm cục bộ ,hiệu quả diệt của Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ đã cho thấy đây là hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất có sẳn trên thị trường .Các dữ kiện so sánh các hóa chất trừ côn trùng như Permethrin ,Pyrethrin ,Clo hữu cơ và Lân hữu được trình bày trong bảng dưới đây :
Thử nghiệm phun cục bộ các hợp chất trừ côn trùng chống ruồi nhà
HÓA CHẤT        LD50 yg/ruồi cái           HIỆU LỰC SO SÁNH 
Permethrin               ـ.016                             .0 
Lindane                     0.050                          ل.8 
Pyrethrin                  ـ.100                          ق.4 
Diazinon                    0.120                           2.0 
Fenitrothion              ـ.140                           1.7 
DDT                          0.200                           1.2 
Dichlorvos                 0.ـ.240                           1.0 
Từ bảng trên ,rõ ràng là Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ là một trong những hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất hiện nay .
Các thử nghiệm thực địa diện rộng đã được Taha và cộng sự (1977) thực hiện ở Cairo (Ai cập ) sử dụng Permethrin ULV phòng chống ruồi nhà trong các thử nghiệm ấy phun 5 gam Permethrin pha với 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta cho kết quả kiểm soát được 95-99% ruồi trong khu vực lò mổ gia súc bị nhiễm ruồi nặng nề.
Công trình khác đã được thực hiện ở Tripoli ( Libya ) và Cairo dùng liều 5 gam Permethrin mỗi hecta khẳng định kết quả các nghiên cứu trên ( Hill và cộng sự,1978)
Permethrin cũng giúp diệt muỗi rất tốt và đặc biệt hiệu quả khi phun không gian phòng trừ muỗi .Thử nghiệm thực địa với dạng phun ULV Permethrin ở liều 5 gam trong 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta đã làm giảm 95-99% quần thể muỗi ở Cameroun .
Các thử nghiệm ở Dubai phun ULV gốc nước cho thấy mức kiểm soát côn trùng bay ít nhất là tương đương với những kết quả nêu trên ( Hill,1980 )
KHUYẾN CÁO: Các khuyến cáo phun thể tích cực nhỏ là dựa trên trọng lượng của hoạt chất cho mỗi đơn vị thể tích được xử lý.
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG:
Chỉ pha loãng AQUA RESIGEN với nước theo như chi tiết dưới đây :
Pha 1 phần AQUA RESIGEN với 9 phần nước.Khi pha xong phải phun bằng máy phun ULV thích hợp .
Phun ngoài nhà :
Dùng 500 ml dung dịch pha loãng cho mỗi hecta cho đến tối đa 2 lít mỗi hecta ở nơi những hạt mịn phun ra bị cản trở ,ví dụ do nhà cao tầng hoặc cây cối dày đặc .
Phun trong nhà :
Để kiểm soát côn trùng bay ,dùng 50 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3 để kiểm soát gián ,dùng 400 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3.
Thời điểm phun :
Để có hiệu quả diệt côn trùng cao nhất ,nên luôn luôn thực hiện phun không gian trong lúc họat động bay của côn trùng ở đỉnh điểm.Thường là vào buổi sáng đối với ruồi ,trong khi đối với muỗi ( tùy loài muỗi đối tượng ) hầu như là vào cuối buổi chiều hay đầu buổi tối .
Nên bắt đầu phun vào đầu mùa sinh sản của côn trùng .các khu vực có vấn đề cần được xử lý mỗi 2 ngày trong 14 ngày để đảm bảo các côn trùng mới nở sẽ bị diệt trước khi chúng có thể đẻ thêm trứng .Giai đoạn tấn công này sẽ làm giảm toàn bộ mật số côn trùng xuống tới mức chỉ cần phun duy trì đều đặn .
Để đảm bảo là AQUA RESIGEN được dùng với hiệu quả tối đa ,không nên phun vào lúc nắng nóng trong ngày ,hoặc lúc tốc độ gió vượt quá 10 km/giờ hay trong lúc gió lốc .bụi hoặc mưa .
Xử lý trong nhà : AQUA RESIGEN được pha loãng thích hợp có thể được phun bằng bất cứ máy phun ULV nào phù hợp .
CẢNH BÁO :
*Hết sức nguy hiểm cho cá .Không đổ hóa chất và chai lọ đựng hóa chất đã sử dụng làm ô nhiễm ao hồ kênh ,mương ,đường nước.
           *Giữ xa tầm với của trẻ nhỏ.
           *Cất giữ hóa chất trong chai lọ nguyên gốc ,đậy chặt nắp , ở nơi an toàn .
           *Rửa sạch kỹ chai đựng hoá chất và hủy an toàn
           *Mang găng tay bằng PVC hay cao su và mặc quần áo bảo hộ khi sử dụng hóa chất
          * Tránh làm việc trong màn sương hóa chất ,nếu không phải mang mặt nạ và trang bị bảo vệ phù hợp 
           *Rửa ngay hóa chất văng vào da hay mắt với nhiều nước.
           *Rửa tay và vùng da để hở trước khi ăn uống hay hút thuốc và sau khi làm việc .
           *Thay ngay quần áo bị nhiễm hóa chất và giặt sạch trước khi mặc lại .
           *Không phun hóa lên thức ăn.
           *Hảy bảo vệ thức ăn ,dụng cụ chế biến thức ăn và đồ dùng ăn uống không bị nhiễm hóa chất 
           *Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng .
           * Đừng phun vào các phần chuyển động của bất cứ máy móc ,mô tơ điện hay bộ đóng mở điện nào 
           *S-Bioallethrin và Permethrin cũng như những hợp chất pyrethroid khác diệt trừ côn trùng theo đường tiếp xúc bằng cách ngăn cản hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương của côn trùng